Наукова діяльність

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І СТАТИСТИКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ЧЕРГОВОГО ВИПУСКУ
ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

        Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними
проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
        Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до переліку фахових видань
Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (постанова Президії ВАК України від
14 жовтня 2009 р. № 1-05/4 // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 11. – С. 6).
         Мова збірника українська, однак приймаються також статті російською та англійською
мовами.

Детальні умови щодо подачі  матеріалів представлені у файлі.

Інформаційний лист збірник "Економічний аналіз"назад