Наукова діяльність

IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»

IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»

Шановні колеги!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

запрошує Вас взяти участь у

IІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

«Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку»,

яка відбудеться 30 листопада 2013 року.

Метою конференції є пошук шляхів  забезпечення  ефективного розвитку суб’єктів ринку в умовах  глобальних економічних змін.

Організа ційний комітет конференції запрошує до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами ефективного використання потенціалу підприємства, обґрунтування управлінських рішень, забезпечення споживчого ринку товарами і продуктами національного виробництва.

Тематичні напрями конференції

1. Проблеми формування стратегій підприємства.

2. Розвиток взаємовідносин суб’єктів ринку.

3. Формування ефективної гуртової ланки національного споживчого ринку.

4. Шляхи запобігання кризовим явищам на підприємстві.

5. Напрями забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства.

6. Інноваційні технології: проблеми та практика впровадження на підприємствах.

Інформаційний листназад