Наукова діяльність

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новації в дизайні»

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новації в дизайні»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Міністерство освіти і науки України

Волинська обласна державна адміністрація

Луцький національний технічний університет

Харківська державна акАдемія дизайну і мистецтв

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Волинська організація спілки дизайнерів України

Волинська обласна національна спілка художників України

проводить

І Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів

«Традиції та новації в дизайні»

 Мета акції:

 • виявлення сучасних тенденцій та пріоритетних напрямків розвитку дизайну;

 • популяризація ролі дизайнера у формуванні культурно-мистецького середовища;

 • налагодження зв'язків між дизайнерськими навчальними закладами України, науково-практичне спілкування дизайнерських шкіл.

 Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних питань за такими напрямами:

 1. Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.

 2. Мистецтвознавчі аспекти дизайну.

 3. Нові тенденції розвитку дизайну.

 4. Теорія і практика матеріальної художньо-проектної культури.

 5. Синтез видів проектно-художньої діяльності: сучасні тенденції.

 В рамках заходу передбачається проведення:

 • І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні» (для студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених);

 • Круглого столу «Роль дизайнера у формуванні культурно-мистецького середовища».

 Планується видання:

 • програми І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні» (Луцький НТУ);

 • збірника матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні» (Луцький НТУ).

Інформаційне повідомлення

Заявка на участьназад