Наукова діяльність

«Економіка. Управління. Інновації»

«Економіка. Управління. Інновації»

Шановні колеги!

ЖИТОМИРСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ІВАНА  ФРАНКА

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»

Пропонує Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому видання у галузі економічних наук

«Економіка. Управління. Інновації».

 Постанова Президії ВАК України № 2-05 / з від 08.07.09 р. про внесення збірника до Переліку електронних наукових фахових видань

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ:

  1. Загальні проблеми національної економіки.
  2. Економіка суб’єктів господарювання.
  3. Фінансово-кредитна система в умовах глобалізації.
  4. Економіка АПК.
  5. Вища економічна освіта.
  6. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
  7. Економіко-математичне моделювання.
  8. Менеджмент і маркетинг.
  9. Економіка туризму.
  10. Економічна безпека.

До опублікування приймаються статті, що мають наукову і практичну новизну.

Контрольні дати виходу електронного наукового фахового видання:

 

Дата виходу:

20-30 листопада 2013 р.

20-30 травня 2014 р.

 Робочі мови: українська, російська, англійська.

 За результатами виходу електронного наукового фахового видання учаснику буде надісланий сертифікат.

 Збірник статей буде розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

Інформаційний листназад