Наукова діяльність

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

 Шановні  колеги!

Департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»

 КИЇВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  БІЗНЕСУ ТА  ТЕХНОЛОГІЙ ЖИТОМИРСЬКА  ФІЛІЯ

 ЖИТОМИРСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ІВАНА  ФРАНКА

Інформує про проведення Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції

“Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі”,

яка проходитиме

24 – 25 жовтня 2013 року

в м. Житомирі

на базі Житомирської філії ПВНЗ Київського  інституту бізнесу та технологій. 

МЕТА ТА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція спрямована на висвітлення особливостей державної туристичної політики, міжнародних відносин України у сфері туризму; визначення економічних передумов та розвитку туристичної індустрії.

На конференції планується розглянути та обговорити  проблеми за такими напрямами:

 1. Туристичний бізнес в системі  народногосподарського комплексу країни: пріоритети та стратегія розвитку.

 2. Перспективи розвитку спеціалізованого туризму в Україні та за кордоном. Сільський туризм.

 3.  Менеджмент та маркетинг туристичної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти.

 4. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація.

 5. Державне регулювання туристичної діяльності та суміжних галузей.

 6. Інноваційні форми та напрями розвитку туризму та готельного господарства.

 7. Міжнародний туризм як галузь сталого розвитку.

 8. Програма розвитку туризму міста (регіону, держави).

 9. Туризм як засіб міжкультурної взаємодії.

 10. Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців сфери туризму.

 11. Музейна справа в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Наукові статті з економічної проблематики можуть бути включені до збірника наукових праць “Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки”.  Збірник затверджено ВАК України (Постанова від 8.07.2009 р. № 2-05/з)

Запрошення на конференціюназад