Наукова діяльність

5-й Міжнародний Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета."

5-й Міжнародний Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета."

Шановний науково-педагогічні працівники!

Херсонська Торгово-промислова палата запрошує взяти участь у

5-му Міжнародному Екологічному Форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета»,

який відбудеться з 21 по 22 листопада 2013 р. у Херсоні, Україна.

Серед питань, що будуть винесені на розгляд учасників Форуму раціональне використання природних ресурсів, “озеленення” національної економіки, екологія агропромислового комплексу та поширення органічного землеробства, регіональна та національна освіта в інтересах сталого розвитку, екологія людини.

У форматі Форуму: пленарне засідання, круглі столи, інформаційні семінари, засідання дискусійних клубів, підведення підсумків екологічних конкурсів, акцій, проектів за участі провідних експертів у галузі екології, широкого кола вчених, представників бізнесу та державних органів влади, наукових та навчальних закладів, міжнародних та громадських організацій.

Будемо надзвичайно вдячні, якщо Ви і Ваші колеги знайдете можливість особисто прийняти участь у роботі Форуму. Для нас надзвичайно цінними і важливими є досвід, знання і практичні рекомендації професіоналів у вирішенні екологічних проблем у різних галузях економіки.

З додатковою інформацією щодо Програми Форуму, умов участі та порядку реєстрації, правил надання виступів і оформлення матеріалів до збірки можна ознайомитись на офіційному сайті Форуму www.ecoforum.ks.ua або в Оргкомітеті за тел. +38 0552 32 52 91, 42 52 19 , E-mail: E-mail: iso@tpp.ks.ua(контактна особа - Дюдяєва Ольга).       

  За матеріалами П'ятого Міжнародного Екологічного форуму «Чисте місто. Чистий Ріка. Чиста Планета» буде видано збірку тез доповідей та статей.

  Загальні вимоги до написання матеріалів - згідно ГОСТ 7.5.

            Обсяг до 5-ти сторінок. Матеріали можуть бути представлені в електронному вигляді на одному з офіційних мов конференції (українська, російська, англійська). У перших двох випадках резюме та ключові слова - англійською мовою, у разі статті англійською - резюме та ключові слова - російською мовою.

  1. Шрифт - Times New Roman Cyr

  розмір шрифту - для основного тексту 12 кегль, для таблиць 11 кегль

  поля: зверху, знизу, праворуч - 2,0 см, ліворуч - 2,5 см;

  міжрядковий інтервал - одинарний

  текст вирівняний по ширині.

  2. Назва доповіді надається прописними літерами напівжирним шрифтом, нижче рядком - малими літерами вказується прізвище та ініціали автора (-ів), на наступному рядку - назва організації, місто, країна, e-mail.

  3. Через одинарний інтервал розміщується основний текст.

 

  Зразок оформлення статті:

  НАЗВА

(Times New Roman, 12 кегль, прописні літери, П(Ж), вирівнювання зліва, відступ 1см)

Інтервал – 12 пт.

Прізвище І.Б. автора(ів) - Назва організації, місто, країна, e-mail, (Times New Roman, 11, вирівнювання зліва, відступ 1 см)

Інтервал – 12 пт.

Резюме (Abstract): російською (англійською) мовою - до 10 рядків (Times New Roman, 12, відступ 1 см)

Key words: (max. 5 слів, Times New Roman, 12, К, відступ 1 см)

1 порожній рядок

Введення (12, П(Ж), відступ 1 см)

Основний матеріал (12, П(Ж), відступ 1 см)

Висновки (12, П(Ж), відступ 1 см)

Література (12, П(Ж), відступ 1 см)

            Таблиці - формат Microsoft Word, нумерація наскрізна, скорочення в таблиці пояснюються відразу під нею у вигляді приміток.

Таблиця 1. Назва таблиці (TNR 12, П (Ж), по ширині)

Текст в таблиці (TNR 11)

 

 

 

 Графічні матеріали (тільки чорно-білі).

Діаграми, схеми, малюнки, фотографії включаються по тексту після їх згадування, нумерація наскрізна. Назва - знизу під рисунком (TNR 12, П(Ж), по ширині, відступ 1 см).

Формули набирати тільки в редакторі формул Microsoft Equation.

Література. Список літературних джерел наводиться загальним списком згідно з вимогами стандарту ГОСТ 7.1, послідовність - у порядку згадування по тексту. Посилання в тексті на джерело - порядковий номер у квадратних дужках [1], [5, 2].

            Скорочення слів (абревіатури) допускаються для ключових висловів, що повторюються по тексту чи для загальноприйнятих термінів, при цьому всі скорочення повинні бути спочатку наведені в статті повністю.

            Вартість публікації однієї статті, незалежно від числа авторів, становить 50 грн.

Контрольні дати

- остаточний термін подачі текстів статей - до 20.10.2013

- повідомлення про прийняття статті до публікації, або повідомлення про необхідність доопрацювати статтю - протягом 5-ти днів після отримання матеріалів

- оплата публікації - до 31.10.2013

- публікація збірки Форуму - до 21.11.2013

- розсилка збірника — грудень  2013.

            Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу Оргкомітету Форуму: iso@tpp.ks.ua з позначкою «Екологічний форум» або представляються безпосередньо до Оргкомітету Форуму на одному із стандартних носіїв електронної інформації.назад