Наукова діяльність

4-й міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ - 2014»

4-й міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ - 2014»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у

4-й міжнародній науково -практичній конференції

«Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку -КМХТ -2014».

Конференція проводиться в рік 115-річчя НТУУ «КПІ» та 40-ї річниці відкриття першої в Україні кафедри кібернетики хіміко -технологічних процесів. Безумовний успіх і інтерес, який викликали попередні три міжнародні конференції у 2008, 2010 і 2012 роках, продемонстрували затребуваність в математичному моделюванні в середовищі наукової громадськості і виробничих структурах. Наш традиційний майданчик присвячений проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко -технологічних виробництвах став  зручним місцем спілкування вчених, розробників моделюючих систем і серйозних споживачів цих програмних продуктів.

В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко -технологічних виробництвах.

Конференція відбудеться 12-16 травня 2014 р.

в м. Києві

в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

[
ПЕР
Ш
Е
І
НФОРМАЦ
ІЙ
Н
Е
ПОВІДОМЛЕННЯ
]
Запрошення
Присвячується 100
-
річчю з дня народження члена
-
кореспондента АН СРСР М.Г.Слінько
Присвячуєть
ся пам'яті професора Г.А.Статюх
и
ШАН
О
ВНІ
КОЛ
ЕГИ
!
Запрошуємо Вас взяти участь у
4
-
й міжнародній науково
-
практичній
конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії та
технологіях і системах
сталого розвитку
-
КМХТ
-
2014»
. Конференція проводиться в рік 115
-
річчя
НТУУ «КПІ» та 40
-
ї
річниці відкриття першої
в
Україні кафедри кібернетики
хіміко
-
технологічних процесів. Безумовний успіх і інтерес
, який викликали попередні
тр
и міжнародні конференції у 2008, 2010 і 2012 роках
, продемонстрували
затребуваність в математичному моделюванні в середовищі наукової
громадськос
ті і виробничих структурах. Наш
традиційний майданчик
присвячен
ий
проблемам використання комп'ютерних техноло
гій у сучасних
хіміко
-
технологічних виробництвах ста
в
зр
учним місцем спілкування вчених
,
розробників моделюючих систем і серйозних споживачів цих програмних
продуктів.
В Україні це єдина конференція
, присвячена проблемам використання
комп'ютерних техноло
гій у сучасних хіміко
-
технологічних виробництвах.
Конференція відбудеться
12
-
16 травня 2014
р.
в м. Києві
в Національному
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».
Інформаційне повідомленняназад