Наукова діяльність

Глобальне Водне Партнерство

НУВГП розширює горизонти співпраці та набуває нових партнерів на міжнародній арені. Зокрема, за ініціативи науково-дослідної частини та при сприянні міжнародного відділу було підготовлено та підписано відповідний партнерський договір між НУВГП та Глобальним Водним Партнерством (ГВП, англ. «Global Water Partnership»).

Глобальне Водне Партнерство (GWP) було сформовано в 1996 році у вигляді міжнародної мережі організацій (державних, приватних, регіональних, наукових, проектних і т.п.), які залучені до управління водними ресурсами. Основні завдання GWP - розвиток і впровадження у світовому масштабі принципів інтегрованого управління водними ресурсами, обмін інформацією та досвідом. З моменту заснування GWP його головна діяльність була присвячена діалогу про підходи до комплексного управління водними ресурсами, який сьогодні сконцентрований в одинадцяти регіонах світу: Центральна та Східна Європа, Середземномор'я, Китай, Південно-Східна Азія, Південна Азія, Центральна Азія і Кавказ, Західна Африка, Південна Африка, Східна Африка, Центральна Америка, Південна Америка.

Інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР) - це процес, який підтримує скоординований розвиток і управління водними, земельними та іншими ресурсами з метою максимізації економічного і соціального благополуччя без порушення стійкості екосистем.

GWP тісно пов'язана з Всесвітньою Водною Радою (ВВР). Після III Всесвітнього Водного Форуму, який відбувся в березні 2003 року в Кіото, Японія, GWP працює над розширенням концептуального розвитку ІУВР і над посиленням практичних навичок, необхідних для його подальшої реалізації. У партнерстві з ВВР, GWP також заохочує розвиток законодавчого середовища для ІУВР. ВВР піднімає на державному та політичному рівнях ключові питання, такі як: поліпшення водної політики, законів і регулюючих структур, створення прозорості у водних питаннях тощо.

Враховуючи той факт, що НУВГП – це провідний ВНЗ з підготовки фахівців для галузі водного господарства, а також наявність магістерських програм в напрямку управління водними ресурсами, перед студентами та працівниками відкривається нові можливості щодо співпраці, обміну знаннями, участі в міжнародних заходах та використання сучасної наукової літератури  з означеної теми у навчальному процесі.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням: http://www.gwp.org/en/About-GWP/Partners/Partner-Search/

Відповідно до партнерського договору, координатором від НУВГП щодо взаємовідносин з GWP є начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент Герасімов Євгеній Генріхович.