Наукова діяльність
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
Наказ МОН про створення ЦККНО

Наказ НУВГП про створення ЦККНО

Положення ЦККНО

Регламент ЦККНО


ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Презентація ЦККНО