Студентський вісник НУВГП

 

Склад редакційної колегії

Прізвище Ім'я По-батьковіНауковий ступінь, вчене звання, посада
Мошинський В. С.д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП, головний редактор
Савіна Н. Б.д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, заступник головного редактора
Мамай Л. М.здобувач кафедри екології, завідувач сектору наукової роботи студентів (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою), відповідальний секретар
Валюх А. М.директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Герасімов Є. Г.начальник науково-дослідної частини, кандидат технічних наук, доцент
Клименко М. О.директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, доктор сільськогосподарських наук, професор
Хлапук М. М.директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, доктор технічних наук, професор
Марчук М. М.директор навчально-наукового механічного інституту, кандидат технічних наук, професор
Макаренко Р. М.директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури, к.т.н., професор
Тадеєв П. О.директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, доктор педагогічних наук, професор
Цимбалюк В. І.директор навчально-наукового інституту права, кандидат юридичних наук, професор
Дорошенко О. О.голова Ради молодих вчених, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права)
Грицина О. О.заступник голови Ради молодих вчених, к.т.н, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)
Пінчук О. Л.к.т.н., старший викладач кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем (навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування)
Лук’янчук О. П.к.т.н., доцент, доцент кафедри підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (навчально-науковий механіко-енергетичний інститут)
Глінчук В. М.к.т.н., старший викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства (навчально-науковий автодорожній інститут)
Карпан Т. С.аспірант кафедри транспортних технологій і технічного сервісу (навчально-науковий автодорожній інститут)
Гарбарук Ю. В.аспірант кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)
Шапран С. Ю.аспірант кафедри архітектури та середовищного дизайну (навчально-науковий інститут будівництва та архітектури)
Филипчук Л. В.старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій (навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)
Янчук О. Є.к.т.н, доцент кафедри геодезії та геоінформатики (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою)
Громаченко К. Ю.к.с.-г.н., доцент кафедри туризму (навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою)
Самолюк Н. М.к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права)
Вашай Ю. В.к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права)
Ботвінко-Ботюк О. М.викладач кафедри іноземних мов та українознавства, аспірант Волинського національного університету ім. Лесі Українки кафедри практики англійської мови (навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права).


Банківські реквізити для здійснення оплатиНаціональний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, вул. Соборна, 11,
ОУДК м. Рівне,
р/р 31253201213871 в УДК
МФО 833017, код НУВГП 02071116,
суб.рах. 364/9
Призначення платежу: За публікацію статті в Студентському віснику НУВГП.

Копію документа про оплату статті у Віснику слід надсилати на електронну адресу studnauka@nuwm.edu.ua