Закарпатський навчально – консультаційний центр Національного університету водного господарства та природокористування (Закарпатський НКЦ НУВГП)

Закарпаття - найбільш водозабезпечена область природними водними ресурсами в Україні. На 1 км2 тут формується поверхневий стік 576 тис. м3/рік, що в сім разів перевищує загальнодержавний показник України. Актуальним в області є питання раціонального використання водних ресурсів, боротьби з забрудненням і відтворенням їх. Особливо в гірських і передгірських районах, виникла проблема боротьби з шкідливою дією вод - затоплення території повенями, паводками, водною ерозією та явищами, які їх супроводжують - зсувами, селями.

Тому не випадково в серпні 2003 року на базі Вищого професійного училища № 34 (м. Виноградів), за клопотанням Державного комітету України по водному господарству і підтримкою Закарпатської обласної, Виноградівської районної державних адміністрацій, наказом № 542 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2003 р. відкритий Закарпатський навчально-консультаційний центр НУВГП.

 Створення НКЦ пов’язане з кадровим забезпеченням виконання програм, затверджених Кабінетом Міністрів України:

 • Комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року (Постанова КМУ від 03.06.2006 р. № 901);
 • Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-20015 роки (постанова КМУ від 24.10.2001 р. № 1388 (1388-2001-п) у редакції постанови КМУ від 13.02.2006 р. № 130).

Відкриття такого центру наблизило освітню діяльність єдиного в Україні університету водогосподарського профілю до місць роботи і проживання студентів.

Основним завданням центру є підготовка фахівців з вищою освітою гідротехнічного, землевпорядкувального, екологічного напрямків та з машинобудування, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, економічного обґрунтування комплексних програм боротьби з затопленням територій паводковими водами; полегшення вирішення соціально-економічних питань здобуття освіти випускниками шкіл та інших навчальних закладів Закарпаття; наближення освітньої діяльності до місць роботи та проживання абітурієнтів, студентів.

Перший набір студентів у 2003 році здійснювався за трьома спеціальностями (гідромеліорація; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; землевпорядкування та кадастр) і становив 59 чоловік. Сьогодні в Закарпатському навчально-консультаційному центрі навчається понад 300 студентів з Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей за такими шістьма напрямами підготовки (спеціальностями):

 • 060101 Гідротехніка (водні ресурси) (гідромеліорація);
 • 050503 Машинобудування (підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання);
 • 080101 Геодезія, картографія та землеустрій) (землеустрій та кадастр);
 • 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (екологія та охорона навколишнього середовища);
 • 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматизоване управління технологічними процесами);
 • 030509 Облік і аудит (облік і аудит).

Тільки в Закарпатському НКЦ НУВГП у регіоні готують фахівців з гідромеліорації; підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання; автоматизованого управління технологічними процесами.

У Закарпатському НКЦ НУВГП проводяться лекційні, практичні, лабораторні заняття та консультації, екзаменаційні сесії.

Навчання студентів проводиться у формі, яка передбачає ознайомлення студентів з планом-графіком навчального процесу, методичними вказівками та рекомендованою літературою. Аудиторні заняття в період сесій в основному проводить професорсько-викладацький склад Національного університету водного господарства та природокористування та за сумісництвом (з метою здешевлення навчання) для викладання загальноосвітніх дисциплін викладачі навчальних закладів Закарпатської області (Ужгородського національного університету, Ужгородського відділення інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів), провідні фахівці Басейнового управління водними ресурсами річки Тиса (БУВР Тиса).

Для проведення аудиторних занять центр орендує аудиторії у ПМК-78 (м. Виноградів), проводяться виїзні заняття на базі Виноградівського міжрайонного управління водного господарства, БУВР Тиса. Лабораторні роботи професійного спрямування проводяться безпосередньо в спеціалізованих лабораторіях базового навчального закладу в м. Рівному, що передбачено робочими навчальними планами відповідних спеціальностей. Проводиться реконструкція будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: м. Виноградів, вул. Івана Франка, 116, під навчальну базу Закарпатського НКЦ НУВГП.

У навчальному процесі Закарпатського навчально-консультаційного центру використовуються комп’ютери, бібліотечний фонд центру (понад 9000 примірників) постійно формується за рахунок надходження навчальних підручників, посібників, методичних вказівок з базового навчального закладу та поповнення фонду за рахунок власних придбань.

Самостійна робота студентів Закарпатського НКЦ НУВГП забезпечується парольним доступом через Інтернет до електронної бази даних навчально-методичного забезпечення, розміщеного на сайті університету, електронної бібліотеки підручників та навчальних посібників, електронних дистанційних курсів базового ВНЗ.

Вперше у 2009 році на теренах Виноградівщини відбувся захист дипломних проектів студентів та випуск спеціалістів (47 осіб), які отримали повну вищу освіту за такими спеціальностями:

 • гідромеліорація (13 осіб);
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання ( 12 осіб);
 • землевпорядкування та кадастр (22 особи).

За роки діяльності Закарпатського НКЦ здобули повну вищу освіту понад 300 фахівців.

Студенти за бажанням можуть отримати додаток до диплома європейського зразка.

Закарпатський навчально-консультаційний центр Національного університету водного господарства та природокористування в м. Виноградів (скорочена назва - ЗНКЦ НУВГП) знаходиться за адресою:

Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. І. Франка, 106.