Вартість навчання Заочно-дистан. форма

Вартість навчання Заочно-дистан. форма

Код напряму підготовки  Назва напряму підготовки  Курс (грн.) Весь період навчання (грн.) 
6.030504 Економіка підприємства 4 300 21 500
6.030505 Управління персоналом та економіка праці  4 300 21 500
6.030508 Фінанси і кредит 4 300 21 500
6.030509 Облік і аудит 4 300 21 500
6.030601 Менеджмент   21 500
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 5 000  25 000
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4 500 22 500 
6.050301 Гірництво 5 300 26 500
6.050503 Машинобудування 5 300 26 500
6.050601 Теплоенергетика 5 300  26 500 
6.050602 Гідроенергетика 5 300  26 500 
6.050701 Електротехніка та електротехнології 5 300  26 500 
6.060101 Будівництво 4 300 21 500
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси 4 300 21 500
6.070101 Транспортні технології  5 300 26 500
6.070106 Автомобільний транспорт 5 300  26 500 
6.080101 Геодезія,картографія та землеустрій 4 000 20 000
6.090101 Агрономія 4 000 20 000
6.090201 Водні біоресурси та аквакультура 4 000 20 000 
6.170202 Охорона праці 4 200 21 000 назад