Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НУВГП з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НУВГП з використанням технологій дистанційного навчання

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті водного господарства та природокористування з використанням технологій дистанційного навчанняназад