Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НУВГП

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НУВГП

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті водного господарства та природокористування з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукназад