Плідна співпраця

Плідна співпраця

Впродовж 11-14 вересня 2018 року в м. Львові у Національному університеті «Львівська політехніка» під егідою міжнародної некомерційної асоціації фахівців в галузі техніки, світового лідера в області розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки та апаратного забезпечення обчислювальних систем і мереж IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) відбулася традиційна ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (CSIT 2018), у який взяли участь представники понад 20 країн світу. Офіційною мовою конференції стала англійська мова. Матеріали конференції опубліковані в науковому збірнику, що видається видавничою компанією Springer.

Цього року в роботі конференції взяв участь директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання НУВГП, д.т.н., професор кафедри прикладної математики НУВГП Ю. В. Турбал, який в рамках роботи “воркшопу” конференції виступив у компанії Softserve з доповіддю “Mathematical model of people cooperation in social groups in the context of election technologies “.

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання НУВГП та кафедра прикладної математики вже тривалий час співпрацюють з кафедрою інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» в рамках наукового напрямку моделювання процесів передачі інформації в соціальних мережах (зокрема моделі поширення слухів, робота з великими об’ємами даних (Big data), соціокомунікативні солітони), який окреслив Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, д.т.н., професор В. В Пасічник.

Специфікою цьогорічної конференції є те, що вона співпала з 40-річчям наукової школи з  інформаційного моделювання, систем баз даних і знань, керівником якої є проф. В. В Пасічник. Напрямок наукових досліджень є дуже цікавим та актуальним-адже аналіз соціальних мереж в контексті їх впливу на виборчі технології, розробка механізмів формування суспільної думки на сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку IT.назад