Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

       Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила: «Якісна освіта для дітей з особливими потребами залежить від уміння педагогів диференціювати навчальний процес, щоб забезпечити доступність освіти для дітей з різними можливостями і потребами. Навчальні заклади повинні бути підготовленими, щоб приймати дітей з особливими потребами.»

      З метою втілення положень Закону України “Про вищу освіту” (Стаття  33, пп. 7.4), щодо підтримки підготовки фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу в Університеті в структурі Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання організований Центр супроводу інклюзивного навчання осіб з інвалідністю, що функціонує з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності.

На Центр покладено такі основні завдання:

1. Організація, координація та здійснення психолого-педагогічного супроводу навчання осіб з інвалідністю в Університеті.

2. Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з адаптації методичного забезпечення навчального процесу, з формування фондів електронних інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення процесу навчання осіб з інвалідністю: текстових, аудіо- та відео- документів, роздаткових матеріалів, що створені з врахуванням психологічних особливостей сприймання навчальної інформації людьми з відповідними нозологіями інвалідності тощо.

3. Надання консультацій викладачам кафедр Університету з дидактико-методологічних аспектів навчання осіб з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання, з адаптації методичного забезпечення навчального процесу, з формування фондів електронних інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення процесу навчання студентів з особливими потребами.

4. Забезпечення особам з інвалідністю, які навчаються в Університеті, навчально-реабілітаційного супроводу відповідно до нозології інвалідності.

      Рівень науково-методичної роботи викладачів, які працюють в Центрі, є достатньо високим, що засвідчено їх здобутками в освітньому напряму інклюзивного навчання та професійної реабілітації.

      Провідний фахівець Центру, доктор педагогічних наук, професор Юрій Йосипович Тулашвілі має багаторічний досвід з професійної реабілітації людей з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання у вищій школі. Він пройшов курс підготовки до використання “Assistive Technologies” (допоміжних технологій) в межах програми Посольства США з надання допомоги закладам культури України “Американські підходи до роботи з людьми з обмеженнями”, що проводився Північно-центральним технічним коледжем (США, штат Вісконсін, м. Ваусау) у місті Дніпропетровську, та стажувався у Швейцарському університеті USI (Università della Svizzera Italiana) в  місті Лугано з питань сучасних дидактичних підходів щодо застосування засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи. За результатами багаторічних досліджень з професійної реабілітації осіб з порушеннями зору Тулашвілі Ю.Й. розроблений технічний засіб для рельєфного креслення “Транспортир-лінійка” на який він отримав Патент 35467 України. Професор Тулашвілі Ю.Й. є автором навчального посібника з грифом МОН України  „Інформатика та комп’ютерна техніка (для навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп’ютері)” (2012 р.) який комплектується інтерактивним електронним навчальним посібником на оптичному диску для самостійного навчання студентами з інвалідністю зору. Приймав участь як співавтор у написанні та випуску методичного посібника для викладачів з інклюзивного навчання “Організація навчального процесу студентів з інвалідністю” (2011 р.) та монографії “Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі” (2014 р.).

      Процес інклюзивного навчання широко використовує найновіші інформаційні технології, що створюють умови для розширення потенційних можливостей людей з особливими потребами. Допоміжні інформаційні технології дозволяють таким людям бути повніше залученими до громадського життя, а також розширюють можливості таких студентів у доступі до навчальної та іншої інформації, сприяють опануванню професійною комп’ютерною підготовкою та підготовкою за обраною спеціальністю у НУВГП на базі ННІ заочно-дистанційного навчання.назад