Дистанційна освіта в НУВГП

Дистанційна освіта в НУВГП

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання у Національному університеті водного господарства і природокористування здійснює підготовку студентів, зокрема, за дистанційною формою навчання. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
Метою діяльності інституту є впровадження інноваційних технологій навчання в умовах Болонського процесу на засадах концепції навчання впродовж усього життя.
Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи вітчизняної освіти. Насамперед, це стосується задоволення освітніх потреб громадян впродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку з огляду на інтеграцію вищої освіти в європейський освітянський простір.
Європейські країни вже декілька десятків років роблять послідовні кроки до зближення, одним з важливих напрямків загальноєвропейської діяльності є створення загальноєвропейського освітнього простору. Найбільш визначальним кроком у цьому напрямку стала перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту у Болонії (1999), на якій було прийнято спільну декларацію, де було визначено основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти.
Головною передумовою входження України до єдиного європейського освітянського простору є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

КОНТАКТИ

Адреса: м.Рівне, вул. Соборна 11, 1-й корпус НУВГП, каб. 146
E-mail: dist@nuwm.edu.ua


САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

1. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ   -   http://nuwm.edu.ua/nni-zdn

2. Навчальний процес здійснюється на основі Moodle - http://moodle.nuwm.edu.ua/moodle/

3. Website of the INSTITUTE OF DISTANCE LEARNING in the National University of Water and Environmental Engineering - http://distance-nuwm.org/


ЩО НЕОБХІДНО ЩОБ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНО В НУВГП?

1. Зібрати необхідні документи:

 • -Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
 • -Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • -Сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 • -Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • -Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки).
 • -Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для військовозобов’язаних.
 • -Документи, що дають право на пільги.
 •  
 • 2. Звернутися в Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання
 • -для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – з 11 липня по 27 липня;
  -для осіб, які мають складати вступні іспити та фахові випробування, проходити співбесіду та творчі конкурси за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР „Молодшого спеціаліста” – з 11 липня по 20 липня.
 •  

 • ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

       Після зарахування до НУВГП Ви отримуєте “login” та “password” для доступу до системи дистанційного навчання НУВГП. Ви починаєте заняття у відповідності з індивідуальним навчальним планом.
       Студенти отримують доступ до повних електронних конспектів лекцій з навчальних дисциплін, розміщених в системі дистанційного навчання НУВГП. Вам не потрібно щоденно відвідувати заняття і конспектувати лекції. Ознайомлюватися з повними електронними конспектами лекцій наших викладачів Ви можете вдома, на роботі або в будь-якому іншому місці.
       Вам буде надано план, згідно з якого ви будете навчатися. По кожній дисципліні проводяться онлайн-лекції, консультації, тощо. Після проходження курсу - контроль знань.
       Після закінчення навчання Ви отримуєте документ про здобуття вищої освіти - диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра.назад