Університет
Затверджені Cтандарти вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" для першого (бакалаврського) рівня вищої осві

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 183 « Технології захисту навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 145 "Гідроенергетика" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти за спеціальності 263 "Охорона праці" другого (магістерського) рівня освіти

№338 від 30.06.2020 року