Університет
Затверджені Cтандарти вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" для першого (бакалаврського) рівня вищої осві

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 183 « Технології захисту навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 145 "Гідроенергетика" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 031 Релігієзнавство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія для першого бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 Компютерні науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи і технології для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 144 теплоенергетика для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 184 Гірництво для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" для вищого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ "Про затвердження тимчасового стандарту вищої освіти за спеціальності 263 "Охорона праці" другого (магістерського) рівня освіти

№338 від 30.06.2020 року

Наказ про затвердження стандарта вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарта вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси,банківська справа та страхування для другог (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 Право для другого (магісерського ) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 145 Гідроенергетика для другог (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Наказ про затврдження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємство, торгівля і біржова діяльність для другого (магістерського ) рівня вищої освіти