Університет

Керівництво

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Лагоднюк Олег АнатолійовичГолова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи
Сорока Валерій СтепановичЗаступник голови, к.с.-г.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Костюкова Тамара АндріївнаУчений секретар, заступник завідувача навчально-методичного відділу


Члени науково-методичної ради

Прізвище Ім'я По батьковіПосада
Антонова Світлана Євгенівнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Бабич Євгеній Михайловичд.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Білецький Анатолій Альфонсовичк.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки
Васьковець Лідія Іванівназаступник директора Технічного коледжу з навчально-методичної роботи
Грицюк Петро Михайловичд.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики
Гришко Вікторія Іванівназавідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності, к.пед.н., доцент
Дзюба Майя Миколаївнак.філол.н., доцент кафедри українознавства
Дмитрійчук Катерина Олексіївнаметодист Автотранспортного коледжу НУВГП
Дмитрів Ольга Петрівна  к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії
Древецький Володимир Володимировичд.т.н., професор завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Житковський Вадим Володимировичк.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри обліку і аудиту
Клімова Анастасія Вадимівназавідувач відділу ліцензування та акредитації
Клімов Сергій Васильовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри гідроінформатики
Клюха Оксана Олександрівнак.т.н., доцент кафедри менеджменту
Ковальчук Наталія Сергіївнак.с.-г.н., доцент, завідувач навчально-методичного відділу
Колесник Тетяна Миколаївна завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, к.с.-г.н., доцент
Конарівська Оксана Богданівнак.е.н., заступник завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Корбутяк Віктор Івановичк.т.н., доцент, начальник відділу якості освіти
Корнієнко Валерій Ярославович завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин, д.т.н., професор
Кочкарьов Дмитро Вікторович д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства
Кристопчук Михайло Євгеновичк.т.н., доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу
Купчик Лариса Євгенівнав.о. завідувача кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент
Мазур Наталія Олексіївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва
Макаренко Руслан Миколайовичк.т.н., професор, директор ННІ будівництва та архітектури
Марчук Микола Михайловичк.т.н., професор, директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства
Мартинюк Петро Миколайовичд.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики
Мартинов Сергій Юрійовичк.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи
Мельничук  Юлія Іванівнав.о. завідувача кафедри правових природоохоронних дисциплін, к.філос.н.
Міщук Інна Володимирівнак.ю.н., доцент, завідувач кафедри констутиційного права та галузевих дисциплін
Мороз Еліна Григорівна к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту 
Налобіна Олена Олександрівна

д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

Нестерчук Наталія Євгенівнад.н. з фіз.вих. і спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання
Ногас Анжела Олександрівнак.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри медико-психологічних дисциплін
Петрук Людмила Анатоліївна

старший викладач кафедри фізичного виховання

Прищепа Алла Миколаївна директор ННІ агроекології та землеустрою, д.с.-г.н.
Сафоник Андрій Петровичд.т.н., професор кафедри кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Cидор Андрій Івановичк.т.н., старший викладач кафедри обчислювальної техніки
Ткачук Олександр Андрійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства
Туровська Галина Іванівнак.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності
Турченюк Василь Олександровичзаступник директора ННІ водного господарства та природооблаштування з навчально-методичної роботи, д.т.н., доцент, професор кафедри водної інженерії та водних технологій
Швець Оксана Михайлівнак.ю.н., доцент кафедри правових природоохоронних дисциплін
Швець Федір Дмитровичк.т.н., доцент кафедри менеджменту, директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання
Шульган Роман Богдановичк.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики, заступник директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустроюІнформація станом на 21.09.2020 р