Університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 11, навчальний корпус №1

  6-21

  t.a.kostiukova@nuwm.edu.ua

Загальні положення

Науково-методична рада Національного університету водного господарства та природокористування є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію та планування навчально-методичної діяльності в університеті. Визначає основні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти і удосконалення освітнього процесу з проблем вищої школи, наукових основ організації та керівництва освітнім процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Основні завдання діяльності

  • визначення напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації навчально-виховного процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної та світової систем вищої освіти;
  • координація науково-методичної роботи навчально-наукових інститутів і кафедр;
  • розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу;
  • надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи;
  • впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
  • розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
  • сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;
  • узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;
  • створення, удосконалення та забезпечення функціонування єдиної методичної системи університету;
  • презентація кращого досвіду методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників університету.

Змінено 23.07.2018р.