Результати патентної роботи

Динаміка патентної роботи за 2000-2011 роки

РокиПодано заявок Отримано корисних моделей (КМ), 
патентів України (ПУ),патентів Росії (ПР)
    Отримані патенти з 
співавторами студентами
20023824 (23ПУ, 1ПР)9
200335 Укр, 6 Р46 (44ПУ, 2ПР)11
200434 У, 2Р40 ПУ10
20053549 ПУ, 3 ПР19
20063741 ПУ, 1 ПР18
20074136 КМ, 2 ПУ, 2 ПР12
20083233 КМ, 7 ПУ7
20095333 КМ, 4 ПУ11
20109672 КМ, 1 ПУ16
2011101103 КМ18
20126064 КМ, 2 ПУ6
20133062 КМ, 5 ПУ14

     Згідно колективного договору, винахідники за отримання патентів, стимулюються винагородою.
     Щорічно до Дня винахідника в університеті проводиться конкурс на кращу кафедру з постановки винахідницької роботи та кращого винахідника. Переможці нагороджуються премією.

Заслужені винахідники України 

 1. Гаращенко В’ячеслав Іванович
 2. Гіроль Микола Миколайович
 3. Дворкін Леонід Йосипович
 4. Солодкий Олександр Дмитрович
 5. Стрілець Володимир Миколайович
 6. Яцков Микола Васильович

Отримані університетом наукові гіпотези-відкриття

 1. Свойство месторождений углеводородов. Приоритет 6.07.99. совместно с РГГУ, институтом славяноведения .Черней Э.И., Постоловский Р.М., Кравец С.В., Маланчук З.Р., Черней О.Э.
 2. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных золото- и алмазосодержащих россыпях. Приоритет 26.10.2001. Черней Э.И., Гоциридзе В.В., Кулемина А.А., Ус Б.П., Постоловский Р.М., Кравец С.В., Маланчук З.Р., Черней О.Э., Сокил А.М., Кожаев А.И..
 3. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственная граница. Приоритет 18.06.2002. Черней Э.И., Тимошенко И.И., Лустюк Н.Г., Маланчук З.Р., Черней О.Э., Калько А.Д., Кравец Л.Б., Загоровская И.З.
 4. О многоярусном разрушении массива горных пород. Приоритет 16.06.1998. Кравец С.В., Ткачук В.Ф., Романовский А.Л., Черней Э.И., Кравец Л.Б., Кожушко Л.Ф., Поташник С.И., Хлапук Н.Н., Маланчук Ж.В., Холоденко В.С.
 5. Закономірність розподілення феро-, діа- та парамагнітних дисперсних часток в об’ємі багатофазних текучих середовищ під багатофакторним впливом на систему. Гурин В.А., Гіроль М.М., Яцков М.В., Гаращенко В.І., Гіроль А.М, Бернацький М.В., Лозін А.А.

Отримані університетом патенти