Наукова діяльність

Наукова діяльність університету

Напрями наукової діяльності університету
В університеті створено потужний науково-технічний потенціал. Ведуться наукові дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, результати яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.
Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності Університету згідно наказу МОН МС України від 07.062011 року № 535 є:

Фундаментальні наукові дослідження:

  •  дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків;
  • розробка математичних методів та систем моделювання;
  • розробка наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище і людину;
  • проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища: методологія, методика, інструментарій.

Прикладні наукові дослідження та розробки:

  • енергоефективні та ресурсозберігаючі технології у гідротехніці, водному та сільському господарствах;
  • створення будівельних конструкцій, будівельних матеріалів, архітектурних форм та дизайнерського середовища;
  • розробка технологій проведення будівельно-монтажних робіт;
  • розробка інженерних рішень соціо-економіко-екологічних заходів з раціонального природокористування в контексті сталого розвитку;
  • розробка технологій очищення води та її розподіл в населених пунктах, відведення та очищення стічних вод, утилізація осадів.