СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К47.104.08

Ім'я Прізвище Посада, науковий ступінь, спеціальність

Микола Козяр (голова)

Д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

Марія Тадеєва (заступник голови)

Д.пед.н., професорка, завідувачка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Світлана Якубовська

К.пед.н., доцентка, доцентка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

Алла Залужна

Д.філос.н., професорка, професорка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

Олександр Кобилянський

Д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 13.00.04
Валерій Корнієнко Д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Олена Кузнецова Д.пед.н., доцентка, доцентка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Альона Літвінчук  К.пед.н., доцентка, доцентка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Ірина Мельничук Д.пед.н., професорка, завідувачка кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 13.00.04
Юрій Олексин Д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Галина Райковська Д.пед.н., професорка, професорка кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 13.00.04
Оксана Романишина  Д.пед.н., доцентка, доцентка кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.04
Савіна Наталія Д.е.н., професорка, професорка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Юрій Тулашвілі  Д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Світлана Цецик  К.пед.н., доцентка, доцентка кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04
Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 відкрито спеціалізовану вчену раду К 47.104.08 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із педагогіки за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти строком на два роки.

Список захищених дисертацій

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

2015 - 2018

1. Гуменюк Іванна Романівна

Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

2. Нахаєва Ярина Михайлівна

Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання методичної термінології.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3. Шепель Марина Євгенівна

Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності.
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

4. Липчанко-Ковачик Оксана Василівна

Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності.
Національний університет водного господарства та природокористування.

5. Кончович Катерина Тиберіївна

Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій.
Мукачівський державний університет

6. Боднарук Ірина Ігорівна

Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу.
Хмельницький національний університет

7. Савіцька Вікторія Василівна

Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу.
Хмельницький національний університет

8. Гришко Вікторія Іванівна

Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки.
Національний університет водного господарства та природокористування.

9. Головня Вячеслав Дмитрович

Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах.
Житомирський державний технологічний університет

10. Скварок Марія Юріївна

Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій.
Університет імені Івана Франка

11. Потапчук Ольга Ігорівна

Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

12. Шевчук Тамара Євгенівна

Педагогічні умови гуманітарної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії у вищих технічних навчальних закладах.
Національний університет водного господарства та природокористування

13. Зубик Людмила Володимирівна

Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін.
Національний університет водного господарства та природокористування

14. Безсмолий Євгеній Борисович

Підготовка майбутніх магістрів з правознавства до викладацької діяльності.
Міжрегіональна академія управління персоналом

15. Волошенко Марина Олександрівна

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки.
Одеський національний політехнічний університет

16. Трухан Марія Андріївна

Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв’язання професійних конфліктів у закладах освіти.
Хмельницький національний університет

17. Бодруг Наталія Анатоліївна

Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

18. Соколюк Олена В’ячеславівна

Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

19. Божик Микола Володимирович

Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів загальноосвітньої школи.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

20. Сидорчук Наталія Леонідівна

Педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутнів інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки
Рівненський державний гуманітарний університет

21. Колодійчук Юлія Вікторівна

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я
Одеський національний політехнічний університет

22. Михасюк Катерина Володимирівна

 Формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів у процесі навчально-виробничої практики в коледжах економічного профілю
Національний університет водного господарства та природокористування

23. Стешенко Богдан Володимирович

Формування організаційної культури майбутніх учителів технологій
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

24. Літвінчук Альона Теофанівна

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Національний університет водного господарства і природокористування

25. Ткаченко Світлана Володимирівна

Формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі навчання
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

26. Ратинська Інна Олександрівна

Формування професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації в процесі підготовки в коледжах
Національний університет водного господарства і природокористування

27. Борейчук Анна Вікторівна

Формування освітніх компетентностей майбутніх юристів у процесі професійної підготовки
Національний університет водного господарства і природокористування.

28. Ящук Сергій Петрович

Педагогічні умови формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників
Національний університет біоресурсів та природокористування України

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування