Наукова діяльність


Склад редакційної колегії збірника
“Студентський вісник НУВГП”Мошинський В. С., д.с.-г.н., професор, ректор НУВГП, головний редактор;

Савіна Н. Б., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП, заступник головного редактора;

Мороз О. В., провідний фахівець сектору наукової роботи студентів, відповідальний секретар;

 Куницький С. О., старший науковий співробітник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент;

Ковшун Н. Е., директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, д.е.н., професор;

Прищепа А. М., директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, к.с.-г.н., професор;

Хлапук М. М., директор навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування, д.т.н., професор;

Макаренко Р. М., директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури, к.т.н., доцент;

Тадеєв П. О., директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.пед.н., професор;

Марчук М. М., директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор;

Цимбалюк В. І., директор навчально-наукового інституту права, к.ю.н., професор;

Григус І. М., директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я, д.мед.н., професор;

Осадча О. О., голова Ради молодих вчених, д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;

Вікторчук М. В., к.ю.н, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності;

Василець С. В., д.т.н., доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

Гомон П. С., к.т.н., доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;

Довбенко В. С., к.т.н., доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності;

Кудрявцев А. І., старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання;

Пахаренко О. В., к.е.н., доцент кафедри  менеджменту;

Приходько Н. В., к.т.н, асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства;

Стадник О. С., к.т.н., асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства;

Янчук О. Є., к.т.н., доцент кафедри геодезії та картографії.