Держбюджетна тематика

 

№ п/п

Керівник теми

Назва теми

Секції

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.

А.М. Рокочинський, д.т.н., професор, зав. кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

Розробити теоретичні засади довготермінованого прогнозу метеорологічних режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін клімату

Охорона
навколишнього середовища

2.

В.Ю. Слюсарчук, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри вищої математики

Стійкість і коливання нелінійних систем

Математика

3.

П.М. Мартинюк, к.ф.-м.н.,, доцент, доцент кафедри прикладної математики

Математичне і комп’ютерне моделювання фізико-хімічних процесів гідромеханіки в багатокомпонентних середовищах пористої та непористої структури

Інформатика і кібернетика

4.

А.В. Подворний, к.т.н., доцент, доцент  кафедри гідротехнічного будівництва

Розв’язання задач нелінійної механіки композитних оболонок обертання в уточнених постановках

Механіка

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ  

1.

Є.М. Бабич, д.т.н., професор, зав. кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Дослідити зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та удосконалити методику розрахунку її анкетування

Технології будівництва, дизайн, архітектура

2.

Л.Й. Дворкін, д.т.н., професор, зав. кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства

Низькоенергоємні в’яжучі речовини, бетони і розчини із застосуванням дисперсних відходів промисловості

Технології будівництва, дизайн, архітектура

3.

В.І. Гаращенко, к.т.н., доцент, доцент кафедри хімії та фізики

Дослідження і удосконалення базових параметрів апаратів магнітного осадження феровмісних продуктів корозії теплоенергетичного обладнання

Енергетика та енергозбереження