Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "К 47.104.08"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 відкрито спеціалізовану вчену раду К 47.104.08 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із педагогіки за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 47.104.08

 


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

        

Науковий ступінь, вчене звання, посада, спеціальність 

1

 Козяр Микола Миколайович (голова)

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Тадеєва Марія Іванівна (заступник голови) 

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Якубовська Світлана Святославівна (секретар) 

 

к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Залужна Алла Євгенівна

 

д.філос.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Кобилянський Олександр Володимирович

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 13.00.04

 Корнієнко Валерій Ярославович

 

д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Кузнецова Олена Тимофіївна

 

д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Літвінчук Альона Теофанівна

 

к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

 Мельничук Ірина Миколаївна

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 13.00.04

10 

 Олексин Юрій Петрович

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

11 

 Райковська Галина Олексіївна 

 

д.пед.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 13.00.04

12 

 Романишина Оксана Ярославівна

 

д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 13.00.04

13 

 Савіна Наталія Борисівна 

 

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

14 

15

 Тулашвілі Юрій Йосипович

Цецик Світлана Петрівна

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 13.00.04

Наказ МОН України №1428 від 15.11.2019

Про затвердження спеціалізованих вчених рад

Паспорт спеціальності