Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "К 47.104.08"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 відкрито спеціалізовану вчену раду К 47.104.08 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із педагогіки за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 47.104.08

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

        

Посада, науковий ступінь

 1

 Козяр Микола Миколайович (голова)

 

 д.пед.н.

 Тулашвілі Юрій Йосипович (заступник голови) 

 

 д.пед.н.

 Якубовська Світлана Святославівна (секретар) 

 

 к.пед.н.

 Горбатюк Роман Михайлович 

 

 д.пед.н.

 Кобилянський Олександр Володимирович

 

 д.пед.н.

 Залужна Алла Євгенівна

 

 д.філос.н.

 Корнієнко Валерій Ярославович

 

 д.т.н.

 Мельничук Ірина Миколаївна

 

 д.пед.н.

 Кузнецова Олена Тимофіївна

 

 д.пед.н.

10 

 Олексин Юрій Петрович

 

 д.пед.н.

11 

 Райковська Галина Олексіївна 

 

 д.пед.н.

12 

 Савіна Наталія Борисівна 

 

 д.е.н.

13 

 Тадеєв Петро Олександрович

 

 д.пед.н.

14 

 Тадеєва Марія Іванівна

 

 д.пед.н.

15 

 Романишина Оксана Ярославівна

 

 д.пед.н.

    
Наказ МОН України №1428 від 15.11.2019

Про затвердження спеціалізованих вчених рад

Паспорт спеціальності