Наукова діяльність

2014 р.:

Марчук Віталій Вікторович - «Ефективні бетони та розчини на основі золовмісних композиційних цементів з добавками поліфункціональних модифікаторів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Дворкін Л.Й.

Алексієвець Іван Іванович - "Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість позацентрово стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень",  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., професор Масюк Г.Х.

Йорг Петер Ревінкель - «Напружено-деформований стан рамно-фермової системи накриття трибун стадіонів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабич Є.М.

2015 р.:

Довбенко Володимир Сергійович - «Напружено-деформований стан залізобетонних згинальних елементів, підсилених полімерною композицією», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабич Є.М.

Бліхарський Ярослав Зіновійович - «Міцність та деформативність позацентрово стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених карбоновою стрічкою при дії навантаження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., доцент Хміль Р.Є.

Василенко Вадим Борисович - «Напружено-деформований стан перфорованих прогонів Z-подібного профілю в умовах косого згину», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, доцент Романюк В.В.

Фаренюк Єгор Геннадійович - «Тепловий режим світлопрозорих огороджувальних конструкцій сучасних багатоповерхових будівель», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 –  будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – завідувач лабораторії моніторингута системних досліджень будівельних конструкцій ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", д.т.н., професор Калюх Ю.І.

2016 р.:

Степасюк Юрій Олександрович - «Ефективні бетони та розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Дворкін Л.Й.

Сасовський Тарас Анатолійович - "Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень",  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Науковий керівник – к.т.н., доцент Гомон С.С.

2017 р.:

Приймаченко Артем Сергійович - «Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані алюмосилікатними добавками», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Науковий керівник – д.т.н., професор Шейніч Л.О.