Наукова діяльність

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради К 47.104.06 (11.11.2016)

11 листопада 2016 р. (початок об 11:00) в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, вул. Чорновола, 49, корпус №6, к. 673) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 47.104.06.

На порядку денному публічний захист кандидатських дисертацій:
- Степасюка Юрія Олександровича на тему: «Ефективні бетони та розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби (науковий керівник - Дворкін Леонід Йосипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України);
- Сасовського Тараса Анатолійовича на тему: «Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди (науковий керівник – Гомон Святослав Степанович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування МОН України).

З авторефератами дисертацій можна ознайомитись за посиланнями нижче.

Автореферат Степасюка Ю.О.

Автореферат Сасовського Т.А.

Дисертація Степасюка Ю.О.

Дисертація Сасовського Т.А.

Відгук на дисертаційну роботу Степасюка офіційного опонента 2

Відгук на дисертаційну роботу Степасюка офіційного опонента 1

Відгук на дисертаційну роботу Сасовського офіційного опонента 1

Відгук на дисертаційну роботу Cасовського офіційного опонента 2назад