Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "К 47.104.06"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом МОН України № 946 від 22.07.2020 спеціалізованій вченій раді К 47.104.06 було надано право на період до 15 травня 2021 р. проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями:
05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.

№ п/п

Прізвище, ім’я,
по-батькові

Посада, науковий ступінь, спеціальність в раді

1

Бабич Євгеній Михайлович (голова)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, доктор технічних наук, 05.23.01

2

Дворкін Леонід Йосипович (заступник голови)

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедрою технології будівельних виробів і матеріалознавства, доктор технічних наук, 05.23.05

3

Бордюженко Олег Михайлович (секретар)

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, кандидат технічних наук, 05.23.05

4

Житковський Вадим Володимирович

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства, кандидат технічних наук, 05.23.05

5

Гомон Святослав Степанович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

6

Гузій Сергій Григорович

Київський національний університет будівництва і архітектури, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, 05.23.05

7

Кузло Микола Трохимович

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри Автомобільних доріг, основ та фундаментів, доктор технічних наук, 05.23.05

8

Шейніч Леонід Олександрович

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, завідувач відділу технології виготовлення залізобетонних конструкцій, доктор технічних наук, 05.23.05

9

Журавський Олександр Дмитрович

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій, кандидат технічних наук, 05.23.01

10

Масюк Григорій Харитонович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

11

Науменко Юрій Васильович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, доктор технічних наук, 05.23.05

12

Яковенко Ігор Анатолійович

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, професор кафедри будівництва, доктор технічних наук, 05.23.01

13

Пугачов Євген Валентинович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри основ архітектурного проектування, конструювання і графіки, доктор технічних наук, 05.23.01

14

Романюк Володимир Володимирович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри промислового та цивільного будівництва та інженерних споруд, кандидат технічних наук, 05.23.01

15

Кочкарьов Дмитро Вікторович

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри міського будівництва та господарства, доктор технічних наук, 05.23.01

E-mail: spetsradak47.104.06@nuwm.edu.ua