Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "К 47.104.05"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом МОН України від 07.11.2018  № 1218 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року»

утворено спеціалізовану вчену раду К 47.104.05 з наданням права  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями:

03.00.16 – екологія

06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України затверджено склад ради:

Голова ради:

Клименко Микола Олександрович, д.с.-г.н., професор,завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03.

Заступник голови:

Мошинський Віктор Степанович, д.с.-г.н., професор, ректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03.

Вчений секретар:

Прищепа Алла Миколаївна, к.с.-г.н., професор, директор ННІ, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03.

 Члени ради:

Бєдункова Ольга Олександрівна, д.б.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Брежицька Олена Анатоліївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Вознюк Наталія Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Вознюк Степан Тихонович, д.с.-г.н., професор, радник ректора, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

Голуб Валентина Олександрівна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 06.01.03;

Гриб Йосип Васильович, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Гроховська Юлія Романівна, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Долженчук Віктор Іванович, к.с.-г.н., в.о. директора, Рівненська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів», спеціальність 03.00.16;

Клименко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., професор,професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Колесник Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

Лавров Віталій Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Лико Дарія Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 06.01.03;

Лисиця Андрій Валерійович, д.б.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

Статник Ігор Іванович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.03;

Троцюк Віктор Степанович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.03;

Мудрак Олександр Васильович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти", спеціальність 03.00.16;

Філон Василь Іванович, д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 06.01.03.