Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "Д 47.104.09"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом МОН України від 18.12.2018 № 1412 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2018 року»

Утворено спеціалізовану вчену раду Д 47.104.09 з наданням права прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальністю:
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні метгоди

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України затверджено склад ради:
Голова ради:
Заяць Василь Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02.
Заступник голови:
Мартинюк Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02.
Вчений секретар:
Мічута Ольга Романівна, к.т.н., доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02.
Члени ради:
Бомба Андрій Ярославович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Василець Святослав Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Виклюк Ярослав Ігорович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, ПВНЗ «Буковинський університет», спеціальність 01.05.02;
Дворкін Леонід Йосипович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Маланчук Євгеній Зіновійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Мошинський Віктор Степанович, д.с.-г.н., професор, ректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02;
Рябенко Олександр Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.23.16;
Сафоник Андрій Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Турбал Юрій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 01.05.02;
Хаханов Володимир Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02;
Чумаченко Світлана Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02;
Яворський Ігор Миколайович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник лабораторії вібродіагностики, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, спеціальність 01.05.02.