Наукова діяльність

Бачишина Лариса Дмитрівна.  Тема дисертації: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ

Федорук Марія Іванівна. Тема дисертації: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ

 Ковшун Наталія Едуардівна. Тема дисертації: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Срібна Євгенія Вікторівна Тема дисертації: ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

 Біловодська Олена Анатоліївна.  Тема дисертації: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мельникович Мар’яна Петрівна. Тема дисертації: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКОГО РЕГІОНУ КАРПАТ