Наукова діяльність

Засідання спецради в жовтні 2019 року

24 жовтня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 з наступним порядком денним:

1. О 10-00. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Винярської Мар'яни Григорівни на тему: "Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату"

Науковий керівник - Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної економіки, Національний лісотехнічний університет України.

Офіційний опонент - Галушкіна Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри зеленої економіки, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Мінприроди України.

Офіційний опонент - Хомюк Наталія Леонідівна, кандидат економічних наук, докторант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Міністерства освіти і науки України.

2. О 14-00. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандідата економіч наук за спецальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Яворської Моніки Катаржини на тему «Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки»

Науковий керівник – Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків (Національний університет водного господарства та природокористування)

Офіційний опонент − Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського).

Офіційний опонент − Хаустова Вікторія Євгеніївна, доктор економічних наук, професор, завідувач сектору промислової політики та іноваційного розвитку (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України).

Яворська М.К.
Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Іляш О.І.

Відгук опонента Хаустової В.Є.


Винярська М.Г.
Автореферат, pdf

Дисертація

Відгук опонента Галушкіної Т.П.

Відгук опонента Хомюк Н. Л.назад