Наукова діяльність

Засідання спецради в червні 2020 року

 «19»  червня  2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 відбудеться захист дисертацій  (ауд. 103)

 

о 11-00 годині

 

Романко Ольга Петрівна – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, спеціальність - 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Назва дисертації: «Управління національною конкурентоспроможністю на засадах активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону».

Науковий керівник: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Микитенко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, г.н.с. відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; Мойсеєнко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України; Коваль Віктор Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України.

 

о 15-00 годині

Крикавський Віктор Євгенович – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність - 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Назва дисертації: «Формування державної інвестиційної політики  у сфері будівництва логістичної інфраструктури».

Науковий керівник: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Юринець Зорина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України; Бортнік Світлана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри  економіки, безпеки та інноваційної діяльності Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України.

Романко О.П.
Автореферат

Дисертаційна робота

ВІДГУК В.В. Микитенко

ВІДГУК І.П. Мойсеєнко

ВІДГУК В.В. Коваль


Крикавський В. Є.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук З. В. Юринець

Відгук С. М. Бортнікназад