Наукова діяльність

Засідання спецради у червні 2019 року

10 червня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 з наступним порядком денним:

1. (11-00) Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спецальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Нікитенко Дмитра Валерійовича на тему «Інституціоналізація інвестиційної безпеки України»

Науковий консультант – Варналій Захарій Степанович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч освіти і науки України, професор кафедри фінансів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент − Предборський Валентин Антонович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансового права та фіскального адміністрування (Національна академія внутрішніх справ, МВС України)

Офіційний опонент − Ходжаян Аліна Олександрівна,доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Київський національний торговельно-економічний університет МОН України)

Офіційний опонент − Мойсеєнко Ірина Павлівна,доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України)

2. (15-00) Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Сапотніцької Наталії Ярославівни на тему «Логістична політика в реалізації стратегії сталого розвитку підприємств»

Науковий керівник - Мних Ольга Богданівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент - Якимишин Лілія Ярославівна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент - Касян Сергій Якович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України

Нікитенко Д.В.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента

Відгук опонента

Відгук опонента


Сапотніцька Н.М.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента

Відгук опонента



назад