Наукова діяльність

Засідання спецради 7 травня

На засіданні відбудеться захист дисертаційної роботи

об 11 год - Скороход Ірини Святославівни. Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади розвитку ринку екологічних товарів та послуг в умовах євроінтеграції». Шифр та назва спеціальності: 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий консультант: Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти: Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Стадницький Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування.

Скороход І.С.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Стадницького Ю.І

Відгук опонента Хлобистова Є. В

Відгук опонента Якимчук А. Юназад