Наукова діяльність

Засідання спецради 31 березня 2020 року

«31» березня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування у конференц-залі за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 103 відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

об 1100 годині - Пелюх Оксани Романівни

 Тема дисертації:

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ ЯЛИНОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

 Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, Загвойська Людмила Дмитрівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри екологічної економіки.

 Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професор, Якимчук Аліна Юріївна, Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

   кандидат економічних наук, доцент, Ярова Інесса Євгенівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародних економічних відносин.

о 1400 годині - Яков’юка Віктора Андрійовича

 Тема дисертації:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

 Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор Павліха Наталія Володимирівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

 Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», директор, завідувач відділу регіональної екологічної політики та природокористування

   доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Хумарова Ніна Іпполитівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування

Пелюх Оксана Романівна
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Якимчук А.

Відгук опонента Ярової І.


Яков’юк Віктор Андрійович
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Кравціва В.

Відгук опонента Хумарової Н.назад