Наукова діяльність

Засідання спецради 31 березня

31 березня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 відбудеться захист дисертаційних робіт

об 11 год. - на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Рожко Наталія Ярославівна, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана ПулюяМіністерства освіти і науки України.

Назва дисертації: «Формування поведінки стейкхолдерів на ринку фруктів та овочів в умовах його структурного та когнітивного розвитку». Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 Науковий керівник: Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України; Седікова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики Одеської національної академії харчових технологій Міністерства освіти і науки України; Дейнега Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом Рівненського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України.

о 15 год - на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Задерей Аліна Євгенівна, заступник директора Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України.

Назва дисертації: «Забезпечення стабільності системи управління людськими ресурсами вітчизняних морських портів». Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: Макаренко Марина Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та підприємництва на морському транспорті Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Петрашевська Ангеліна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Міністерства освіти і науки України;Башинська Марина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю Ізмаїльського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України.

Рожко Н.Я.
Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Ковальчук С.В.

Відгук опонента Седікова І.О.

Відгук опонента Дейнеги І.О.


Задерей А. Є.
Автореферат

Дисертація

Відгук опонента Петрашевської А.Д.

Відгук опонента Башинської М.І.назад