Наукова діяльність

Засідання спецради 28 січня

28 січня 2021 року відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

- об 11 год.

Стрільчука Всеволода Миколайовича на тему «Упорядкування природокористування в локальних соціально-економічних системах» за спеціальністю – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Лицур Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; Лесь Анастасія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського національного університету Міністерства освіти і науки України.

- о 14 год

Дун Чживей на тему «Забезпечення розвитку освітньої галузі національної економіки» за спеціальністю - 08.00.03  - економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: Зянько Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, професор,  завідувач сектором промислової політики та інноваційного розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;  Іляш Ольга Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.

Стрільчук В.М.
Автореферат

Дисертація

Додатки до дисертації

Відгук Лицура І. М.

Відгук Лесь А.В.


Дун Чживей
Автореферат

Дисертація

Відгук Хаустової В. Є.

Відгук Іляш О.І.назад