Наукова діяльність

Засідання спецради 28 грудня

«28»  грудня  2020 р. о  14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 відбудеться захист дисертації  (ауд. 103)

Попко Олени Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук,

спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Назва дисертації: «Експортоорієнтований маркетинг вітчизняних операторів молочного ринку».

Науковий консультант: Мальчик Маряна Василівна, доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування

Міністерства освіти і науки України.

 

Офіційні опоненти:

Ковальчук Світлана Володимирівна,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету  Міністерства освіти і науки України;

Крикавський Євген Васильович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України;

Дейнега Олександр Вікторович,  доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України.

Попко О.В.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук Ковальчук С.В.

Відгук Крикавський Є.В.

Відгук Дейнега О.В.назад