Наукова діяльність

Засідання спецради 27 лютого 2020 року

«27» лютого 2020 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування у конференц-залі за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, ауд. 103 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

ДУН СІНЬЇНА

Тема дисертації:

«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

Науковий керівник:           доктор економічних наук, професор Зянько Віталій Володимирович, Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів
та інноваційного менеджменту

Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професор, Хаустова Вікторія Євгеніївна, Науково-дослідний центр             індустріальних проблем розвитку НАН України, завідувач сектору промислової політики та      інноваційного розвитку

доктор економічних наук, доцент, Ковшун Наталія Едуардівна, Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

Автореферат

Відгук опонента Хаустової В.Є.

Відгук опонента Ковшун Н.Е.

Дисертацінй роботаназад