Наукова діяльність

Засідання спецради 26 квітня

 26 квітня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 у Національному університетіоб 11.00 год. відбудетьсязахист дисертацій

об 11.00 год.  - на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Тоцька Олеся Леонтіївна, доцент кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Управління розвитком вищої освіти в Україні». 

Науковий консультант: Павліха Наталія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Офіційні опоненти: Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, професор, в. о. заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України; Коваль Віктор Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та менеджменту Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Мойсеєнко Ірина Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку Львівського державного університету внутрішніхсправ.

о 15:00 год. - на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Алієва Анастасія Юріївна, аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Назва дисертації: «Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні».

Науковий керівник: Стадницький Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». Офіційні опоненти: Хумарова Ніна Іпполитівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Костинець Валерія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування Київського національного університету технологій та дизайну.

Тоцька О.Л.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Хаустової В.

Відгук опонента Коваля В

Відгук опонента Мойсеєнко І


Алієва А. Ю.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Хумарової Н

Відгук опонента Костинець Вназад