Наукова діяльність

Засідання спецради 19 лютого

19 лютого 2021 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

- об 11 год

Малкова Дениса Ігоровича на тему «Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні» за спеціальністю 08.00.03-економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: Безтелесна Людмила Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, професор. перший проректор,професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торгівельно-економічного університету, Центральна спілка споживчих товариств України;

Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування  України, Міністерство освіти і науки України

 - о 14 год

 Скаковської Світлани Степанівни на тему  «Модернізація системи управління природно-рекреаційним потенціалом території» за спеціальністю   08.00.06-економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник: Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту регіональних досліджень ДУ  «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України».

Офіційні опоненти: Черчик Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Волинського національного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України

Лицур Ігор Миколайович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ  «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Малков Д.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Барни М.Ю

Відгук опонента Вдовенко Н.М


Скаковська С.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Черчик Л.М

Відгук опонента Лицура І.Мназад