Наукова діяльність

Засідання спецради 18 грудня

«18»  грудня  2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 відбудеться захист дисертацій  (ауд. 103)

 об 11-00 годині

 Оплачко Ірина Олександрівна – на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Назва дисертації: «Антикризове управління діяльністю промислових підприємств на основі рефлексивного підходу».

Науковий керівник: Мальчик Маряна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Череп Алла Василівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України; Матвійчук Іванна Олегівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України.

об 14-00 годині

 П’ятка Наталія Степанівна– на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Назва дисертації: «Оцінювання ефективності екологічного інвестування».

Науковий керівник: Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Попова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України; Яворська Надія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Інститут сталого розвитку імені В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Оплачко І.О.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук Череп А.В.

Відгук Матвійчук І.О.


П'ятка Н.С.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук Попової О.Ю.

Відгук Яворська Н.П.назад