Наукова діяльність

Засідання спецради 17 квітня 2019 року

«17» квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03

у конференц-залі НУВГП (ауд. 103)

відбудеться захист дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

1. О 12 год - на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук - Ковшун Наталія Едуардівна

Назва дисертації – «Формування системи сталого водокористування в Україні»

Науковий консультант – Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків  (Національний університет водного господарства та природокористування)

Офіційний опонент − Хумарова Ніна Іпполитівна, доктор економічних наук, ст. науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування (Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України)

Офіційний опонент − Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Київський національний  університет технологій та дизайну МОН України)

Офіційний опонент − Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

2. О 16 год - на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук - Срібна Євгенія Вікторівна

Назва дисертації – «Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки країни»

Науковий керівник − Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків (Національний університет водного господарства та природокористування)

Офіційний опонент − Коваль Віктор Васильович,доктор економічних наук, професор, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту (Одеський торговельно-економічний інститут Київського-національного торговельно-економічного університету МОН України)

Офіційний опонент − Люльчак Зореслава Стефанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

 

 

Автореферати дисертацій
Ковшун Н.Е.

Срібна Є.В.назад