Наукова діяльність

Засідання спецради 15 березня 2019 року

«15» березня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03

у конференц-залі НУВГП (ауд. 103)

відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

1. Об 11 годині Бачишиної Лариси Дмитрівни.

Тема дисертації:

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ

Науковий керівник:

д. е. н., професор Грицюк Петро Михайлович

Офіційні опоненти:

д. е. н., професор заслужений діяч

науки і техніки України Сохнич Анатолій Якович

к. е. н. Хомюк Наталія Леонідівна

2. Об 15 годині Федорук Марії Іванівни

Тема дисертації:

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ

Науковий керівник:  

 к. е. н., доцент Загвойська Людмила Дмитрівна

Офіційні  опоненти: 

д. е. н., професор,

Прокопенко Ольга Володимирівна,

к. е н., доцент,

Ковшун Наталія Едуардівнаназад