Наукова діяльність

Засідання спецради 12 травня

На засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться захист дисертації об 11 год

Люльчак Зореслава Стефанівна.

Назва дисертації: «Інструментальне забезпечення реалізації державної програми енергоефективності на цільових ринках». Шифр та назва спеціальності: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: Крикавський Євген Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти: Дзьоба Олег Григорович, доктор економічних наук, директор інституту економіки та менеджменту, професор кафедри теорії економіки і управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України; Хаустова Вікторія Євгенівна, доктор економічних наук, професор, в.о. заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-науково інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування.

Люльчак З.С.
Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук опонента Дзьоби О.Г

Відгук опонента Хаустової В.Є

Відгук опонента Ковшун Н.Еназад