Наукова діяльність

Засідання спецради 10 вересня

«10» вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 у Національному університеті водного господарства та природокористування  відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

об 1000 годині - Пелюх Оксани Романівни

 Тема дисертації:

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ ЯЛИНОВИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

 Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, Загвойська Людмила Дмитрівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри екологічної економіки.

 Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професор, Якимчук Аліна Юріївна, Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

   кандидат економічних наук, доцент, Ярова Інесса Євгенівна, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародних економічних відносин.

о 1400 годині - Яков’юка Віктора Андрійовича

 Тема дисертації:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

 Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор Павліха Наталія Володимирівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

 Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», директор, завідувач відділу регіональної екологічної політики та природокористування

   доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Хумарова Ніна Іпполитівна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, головний науковий співробітник відділу економічного регулювання природокористування

Робота спеціалізованої ради буде здійснюватись дистанційно.

Всі необхідні документи представлені в оголошенні "Засідання спецради 31 березня 2020 року"назад