Наукова діяльність

Засіданная спецради у травні 2019 року

«13» травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03

у конференц-залі НУВГП (ауд. 103) відбудеться захист дисертацій 

1. Об 11 год - Біловодська О. А.  на тему "Методологічні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств"

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант– Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (Сумський державний університет)

Офіційні опоненти:  Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельницький національний університет)

 Крикавський Євген Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики (Національний університет «Львівська політехніка»)

 Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

2. О 15 год - Мельникович М.П.  на тему "Формування системи індикаторів оцінювання соціо-еколого-економічного розвитку гірського регіону Карпат"

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 

Наукові керівники:доктор економічних наук, с.н.с. Соловій Ігор Павлович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України (м. Львів), професор кафедри екологічної економіки;

 

PhD, професор Нижник Марія (Nijnik Maria),Інститут Джеймса Хаттона (м. Абердін, Великобританія),провідний науковий співробітник групи економічних, соціальних та географічних наук.

 

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Гринів Лідія Святославівна, Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки України;

 

доктор економічних наук, професор Скрипчук Петро Михайлович, Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту.

 

БІЛОВОДСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Автореферат


МЕЛЬНИКОВИЧ МАР'ЯНА ПЕТРІВНА
Авторефератназад