Наукова діяльність

Спеціалізована вчена рада "Д 47.104.03"

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11

Наказом МОН України від 07.11.2018  № 1218 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" від 23 жовтня 2018 року

утворено спеціалізовану вчену раду Д 47.104.03 з наданням права  прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України затверджено склад ради:

Голова ради:

Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор, проректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Ханін Ігор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Антоненко Ірина Ярославівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.06;
 2. Безтелесна Людмила Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 3. Грицюк Петро Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 4. Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор, Міжнародний університет фінансів, спеціальність 08.00.03;
 5. Крисак Алла Іванівна, д.е.н., завідувач сектору, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 6. Кравців Василь Степанович, д.е.н., професор, директор, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність 08.00.06;
 7. Крикавський Євген Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.04;
 8. Мальчик Мар’яна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04;
 9. Мамонтова Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 08.00.03;
 10. Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04;
 11. Осадча Ольга Олексіївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04;
 12. Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04;
 13. Сазонець Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03;
 14. Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 15. Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.06;
 16. Якимишин Лілія Ярославівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 08.00.04.